درباره ما

استودیو مانا کار خود را از سال 1389 در زمینه طراحی و تبلیغات آغاز نمود ، تا به امروز اهداف بسیاری را پیش برده و توانسته در فروش و موفقیت تعدادی از هموطنان نقش اندکی داشته باشد. امید است در روزهای آتی نیز بهتر از گذشته بتوانیم در رسیدن به اهداف و کمک به طراحان و فروشندگان گرامی گام برداریم.